Posted 21st Aralık 2018

Fiziksel Dijital Takası (FDT) koşulları

Külçe

Külçenizin ABX standartlarına uygunluğunun doğrulanması

Tüm fonlamalar ABX Kalite Güvence Çerçevesine (KGÇ) uyumlu olmalı ve aşağıdaki koşulları, ancak bunlarla sınırlı olmadan, sağlamalıdır:

1. ABX Kalite Güvence Çerçevesi (KGÇ)

Fiziksel külçeler, ABX Onaylı Rafineriler tarafından üretilmiş olmalı ve ABX Sözleşme Şartlarına ve Kalite Güvence Çerçevesine uyumlu olmalıdır.

2. Külçe türleri

Fiziksel külçeler şu türlerde olabilir:

Altın*

1 kg külçe, min. 999,9 ayar
10 ons İsviçre basımı külçe, min. 999,9 ayar
100 gram külçe, min. 999,9 ayar

*Emirates Gold DMCC ya da Al Etihad Gold Refinery DMCC tarafından üretilen külçeler hariç.

Gümüş

1 kg külçe, min. 999 ayar
100 ons külçe, min. 999 ayar
1000 ons külçe, min. 999 ayar

3. Bütünlük Zinciri

Fiziksel külçeler, KGÇ kapsamında, Bütünlük Zinciri ve Menşe belgelerine sahip olmalıdır:

A. Her fonlama ayrı ayrı tahlil edilip doğrulanır ve aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak Kasa Ağına fonlanmalıdır:
Doğrudan bir Onaylı Rafineriden, bir Onaylı Nakliye Hizmetleri Sağlayıcısı aracılığıyla
Doğrudan Kasa Ağından, bir Onaylı Nakliye Hizmetleri Sağlayıcısı aracılığıyla
Doğrudan bir Onaylı Konumdan, bir Onaylı Nakliye Hizmetleri Sağlayıcısı aracılığıyla

B. Kalite Belgelerinde temsil edilmesi gereken:
Rafineri Sertifikası
Rafineri Külçe Listesi

C. Bütünlük Zinciri
Orijinal alışveriş faturaları
Alışveriş tarihinden günümüze depolama faturaları
Kasa Ağı ya da Onaylı Konum külçe listesi

D. Bütünlük Zinciri, Kasa Ağı veya Onaylı Konum içerisinde kesintisiz depolama süreci ile alışveriş tarihinden günümüze kadar Kasa Ağı ve Onaylı Konumlar arasında Onaylı Nakliye Hizmetleri Sağlayıcıları vasıtasıyla yapılmış hareketleri göstermelidir.

Sikkeler ve külçeler

Kinesis’in altın tabanlı dijital dövizi KAU, 9999 ayarlı tam tahsisli 1g altını 1:1 oranında temel alır. Kinesis’in gümüş tabanlı dijital dövizi KAG, 999 ayarlı 1 ons gümüşü 1:1 oranında temel alır. Her KAU dövizinin arkasındaki altın, ABX ekosistemindeki onaylı kasa konumlarında, ayrı olarak değil, tahsisli olarak tutulur.

Kullanıcılar, fiziksel metali almak istediklerinde öncelikle minimum 100 KAU veya 200 KAG talep edebilirler. Sonraki taleplerinde 100 KAU veya KAG lotlar olarak isteyebilirler. Buna ek olarak, kullanıcılar, ABX ekosistemine metal fonlaması yapabilir ve Fiziksel Dijital Takası (FDT) olarak adlandırılan bir işlem üzerinden metallerini token’laştırabilirler.

ABX ekosistemine fonlanan metallerin, ABX Kalite Güvence Çerçevesinin (KGÇ) kriterlerine uyumlu olması gerekir. KGÇ kriterlerine ek olarak, Kinesis’in ürün özellikleri kriterlerini de karşılıyor olmalıdır. Bu kriterler çerçevesinde, ürün, KAU ve KAG Basımını sağlamak için özel olarak yapılan sözleşmenin dışındaki bir havuz ürünü olmamalıdır ve metalin ayarı, altın için minimum 9999 ve gümüş için minimum 999 olmalıdır.

FDT işlemlerinde kullanılma amacıyla altın ve gümüş sikke ve külçelerinin fonlanmasını tesis etme arzusu mevcut. Metalin ayarı bakımından gerekli koşulları sağlayan pek çok sikke ve külçe bulunmasına karşın, Kinesis ekosisteminde, halihazırda yürürlükte olan 9999/999 kuralına uymayan sikke ve külçeleri de kabul etme şartı mevcuttur ve uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, Kinesis Parasal Sisteminin bütünlüğünü her daim korumak adına, 9999/999 ayardan düşük sikke veya külçelerin fonlandığı durumlar için Kinesis tarafından katı kurallar getirmiştir. Bu kurallar çerçevesinde, 1 KAU her zaman .9999 ayarlı 1g fiziksel altına tam olarak 1:1 tahsisli ve 1 KAG her zaman .999 ayarlı 1 ons gümüşe tam olarak 1:1 tahsisli olacaktır.

Hem çeşitli ayarlardaki sikke ve külçeleri kabul etmek hem de halihazırda kullanılan formatın bütünlüğünü korumak amacıyla, ayar bazında emisyon ve sikke ayrımları uygulanmaktadır. Buna ek olarak, fonlanan sikke veya külçelerin ayrıklık durumunun korunması için şartlar mevcuttur ve fonlayan kullanıcılar tarafından uygulanması zorunludur. Aksi takdirde, kullanıcılar, KAU veya KAG karşılığında fonladıkları sikke veya külçelerini gelecekte geri alamama riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen kurallar bölümünü inceleyin.

Bununla birlikte, Kinesis Parasal Sisteminin bütünlüğünü her daim korumak adına, 9999/999 ayardan düşük sikke veya külçelerin fonlandığı durumlar için Kinesis tarafından katı kurallar getirmiştir. Bu kurallar çerçevesinde, 1 KAU her zaman .9999 ayarlı 1g fiziksel altına tam olarak 1:1 tahsisli ve 1 KAG her zaman .999 ayarlı 1 ons gümüşe tam olarak 1:1 tahsisli olacaktır.

Hem çeşitli ayarlardaki sikke ve külçeleri kabul etmek hem de halihazırda kullanılan formatın bütünlüğünü korumak amacıyla, ayar bazında emisyon ve sikke ayrımları uygulanmaktadır. Buna ek olarak, fonlanan sikke veya külçelerin ayrıklık durumunun korunması için şartlar mevcuttur ve fonlayan kullanıcılar tarafından uygulanması zorunludur. Aksi takdirde, kullanıcılar, KAU veya KAG karşılığında fonladıkları sikke veya külçelerini gelecekte geri alamama riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen kurallar bölümünü inceleyin.

Sikke veya külçe fonlamak isteyen Kinesis kullanıcılarının, Kinesis tarafından seçilen bir hizmet sağlayıcıyı kullanarak ve masrafları üstlenerek, sikke veya altın külçesi koleksiyonlarının ayarını tahlil ettirmeleri gerekir. Ayarcı, her sikke veya külçede bulunan altının ayar ağırlığı hakkında Kinesis’e bilgi verir. Kinesis sadece her sikkede bulunan metalin ayar ağırlığını kabul eder.

Çeşitli ayarlardaki sikkelerin fonlanmasını tesis etmek için aşağıdaki FDT emisyon programı uygulanır:

Altın AğırlığıAyarKarat KAU Emisyonu
1 g999.924.01.000
1 g995.023.90.995
1 g990.023.80.990
1 g986.023.70.986
1 g958.323.00.958
1 g916.022.00.916
1 g900.021.60.900
1 g899.021.60.899
1 g834.020.00.834
1 g750.018.00.750
1 g625.015.00.625
1 g583.314.00.583
1 g417.010.00.417
1 g375.09.00.375
1 g333.08.00.333
Gümüş AğırlığıAyarGümüş %KAG Emisyonu
1 ons99999.9%1.000
1 ons95895.8%0.958
1 ons95095%0.950
1 ons94794.7%0.947
1 ons92592.5%0.925
1 ons91691.6%0.916
1 ons90090%0.900
1 ons80080%0.800


Yukarıda belirtilen emisyon programını kullanarak hem orijinal dayanak parametreleri korunmuş hem de çeşitli ayarlardaki sikke ve külçeler için FDT sağlanmış olur.

Bu emisyon programı sayesinde, Kinesis, her Kinesis altını (KAU) ve gümüşü (KAG) biriminin 1:1 tahsisle 1g .9999 ayar altın ve 1 ons .999 ayar gümüşe denk olmasını sağlar. Kinesis ekosisteminin kullanıcıları, bu program sayesinde olumsuz etkilenmez ve herhangi bir ‘seyrelme’ sorunuyla karşılaşmazlar.

Kurallar

1) Teslimat

Orijinal fonlayıcı ya da fonlayıcı tarafından yetkilendirilmiş bir temsilci tarafından, teslimat özelliği (ilgili KAU veya KAG sayısının emisyon adresine iadesi ve teslimat ücretlerinin ödenmesi) kullanılarak açıkça talep edilmediği takdirde bu sikkeler çekilemez. Bu, fonlanan sikkelerin tamamen fonlayıcı için ayrılmış olduğu ve diğer katılımcılar tarafından çekilemeyeceği anlamına gelir. Fonlayıcının, Bakiye İşletim Şartlarını karşılayamaması veya minimum ayrı yönetim ücretini ödeyememesi durumuna kadar bu uygulama devam eder.

2) Bakiye İşletim Şartları

Fonlanan sikke ve külçelerin ayrı tutulma durumunu devam ettirmek adına, Bakiye İşletim Şartları çerçevesinde, sikke veya külçelerin FDT’sinden alınan KAU veya KAG bakiyesi için bir minimum miktar şartı bulunur. Bu miktar, her takvim ayının son gününde, fonlayan kullanıcının hesabında bulunması gereken miktardır.

Fonlama yapan bir kullanıcı, fonladığı sikke ve külçelerin FDT’sinden aldığı KAU veya KAG bakiyelerinin istediği kadarını likide edebilir. Tek kural, Bakiye İşletim Şartlarında belirtildiği üzere, her takvim ayının son gününde, kullanıcının hesabında, fonladığı sikke veya külçelerin FDT’sinden aldığı KAU veya KAG bakiyelerinin ⅔’ünün kalmasıdır.

Dolayısıyla, fonlayan kullanıcı, ayrı tutulan altın sikkeleri ve altın külçeleri koleksiyonuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadan, fonladığı sikke veya külçelerin FDT’sinden aldığı KAU veya KAG bakiyelerinin en fazla ⅓’ünü, takvim ayının son gününe kadar likide edebilir.

Bakiye İşletim Şartları aylık olarak kontrol edilir ve eğer fonlayan kullanıcı şartları sağlamıyorsa, Kinesis, fonlayan kullanıcıyla iletişime geçer ve hesap bakiyelerini yeniden minimum seviyeye çıkarmaları için 30 günleri olduğu konusunda bilgi verir.

Eğer fonlayan kullanıcı bu koşulu sağlamaz ve hesap fonlama bildirimine herhangi bir karşılık vermezse, Kinesis, ayrı tutulan varlıkların ⅓’üne kadarlık bir miktarını hesaptan kaldırma yetkisine sahip olur.

Bu noktadan itibaren, fonlayan kullanıcının hesabında yeni bir damga seti olacaktır. Bu çerçevede, sonraki ayın başlangıcına kadar mevcut hesap bakiyelerinin belli bir kısmını hesapta tutmaları gerekecektir, yoksa ayrı tutulmaya devam edilen varlıklarının ⅓’ünü daha kaybedebilirler.

Bakiye İşletim Şartlarına uyulmaması sebebiyle varlıklarının ayrı tutulması hakkından feragat etmiş olan bir kullanıcı, aynı eylemi 6 aylık bir dönem içerisinde 4 kez tekrarlaması hâlinde, toplam sikke varlıkları için tüm ayrı tutma haklarını kaybetmiş olur.

3) Minimum Fonlama

Sikke veya külçelerinizin FDT işlemine uygun olması için minimum Altın fonlama miktarı .9999 ayarında 3,22 ons (en az 100 KAU’ya denk) ve minimum Gümüş fonlama miktarı .999 ayarında 200 onstur (en az 200 KAG’ye denk).

4) Ücretler

Fiziksel Dijital Takası (Sikkeler ve Külçeler) işlemiyle fonlanmış olan tüm sikke ve külçelerden %1 oranında fonlama ücreti alınır.
Yıllık %2,5 hesap işletim ücreti, her ay %0,21 oranında (%0,2083) uygulanır.

Sikke veya külçe fonlamak isteyen Kinesis kullanıcılarının, Kinesis tarafından seçilen bir hizmet sağlayıcıyı kullanarak ve masrafları üstlenerek, sikke veya altın külçesi koleksiyonlarının ayarını tahlil ettirmeleri gerekir. Buna ek olarak, sikke veya külçe varlıklarının nakliyesi ve kataloglanması için ücretler ayrı uygulanır.

Ayar tahlili, nakliye ve kataloglama ücretleri her durum için ayrı hesaplanır ve tarafınıza tahlil sonrasında ücret bilgisi verilir.